Din xadimləri, ilahiyyatçılar URVATSIZLAŞIB

“Din adamları ilə ilahiyyatçılar fərqli anlayışlardır”.

Continue reading »