“PEYĞƏMBƏRİN VƏ İMAMLARIN ŞƏKİLLƏRİNİ YANDIRDIM, ÇÜNKİ…” – ELŞAD MİRİ

“Ərəbin dini deyilən bir anlayış yoxdur”.

Continue reading »