Uca Allah Buyurur:

Bəndəmizə (Muhəmmədə) hissə-hissə göndərdiyimizdən şübhəniz varsa, Allah ilə aranıza qoyduğunuz ulu adamlarınıza da yalvararaq ondakına bənzər bir surə gətirin! İddianızda haqlısınızsa, edərsiniz!

Bəqərə surəsi, 23

Ən dindar ölkələr içində Azərbaycan neçəncidir? – 67 ölkənin statistikası

Dindar ölkələrin statistikası …

Barem ve WIN/Gallup International bir sıra ğlkədə 66 mindən artıq insan arasında apardığı araşdırmada insanlara dini inanc baxımından özlərini necə təqdim etdiklərini soruşub.

Ölkələrdən alınan cavabları sizə təqdim edirik:

67
ÇİN
Dindar insanam: 9%
Dindar deyiləm: 23%
Ateistəm: 67%
Cavab yoxdur: 1%
Çində hər 10 nəfərdən hardasa 7-si ateistdir.

66
JAPONYA
Dindar insanam: 13%
Dindar deyiləm: 31%
Ateistəm: 29%
Cavab yoxdur: 26%

65
İSVEÇ
Dindar insanam: 22%
Dindar deyiləm: 55%
Ateistəm: 18%
Cavab yoxdur: 5%

64
ÇEXİYA
Dindar insanam: 24%
Dindar deyiləm: 47%
Ateistəm: 25%
Cavab yoxdur: 3%

63
BRİTANİYA
Dindar insanam: 27%
Dindar deyiləm: 58%
Ateistəm: 11%
Cavab yoxdur: 3%

62
ESTONİYA
Dindar insanam: 28%
Dindar deyiləm: 50%
Ateistəm: 10%
Cavab yoxdur: 12%

61
BELÇİKA
Dindar insanam: 28%
Dindar deyiləm: 43%
Ateistəm: 21%
Cavab yoxdur: 8%

60
NORVEÇ
Dindar insanam: 30%
Dindar deyiləm: 50%
Ateistəm: 12%
Cavab yoxdur: 8%

59
AVSTRALİYA
Dindar insanam: 31%
Dindar deyiləm: 50%
Ateistəm: 13%
Cavab yoxdur: 7%

58
DANİMARKA
Dindar insanam: 32%
Dindar deyiləm: 47%
Ateistəm: 14%
Cavab yoxdur: 7%

57
VYETNAM
Dindar insanam: 33%
Dindar deyiləm: 57%
Ateistəm: 6%
Cavab yoxdur: 4%

56
HONQ KONQ
Dindar insanam: 33%
Dindar deyiləm: 33%
Ateistəm: 30%
Cavab yoxdur: 3%

55
ALMANİYA
Dindar insanam: 34%
Dindar deyiləm: 46%
Ateistəm: 14%
Cavab yoxdur: 6%

54
CƏNUBİ KOREYA
Dindar insanam: 35%
Dindar deyiləm: 37%
Ateistəm: 23%
Cavab yoxdur: 5%

53
AZƏRBAYCAN
Dindar insanam: 35%
Dindar deyiləm: 64%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 0%

52
İSPANİYA
Dindar insanam: 37%
Dindar deyiləm: 41%
Ateistəm: 16%
Cavab yoxdur: 6%

51
LATVİYA
Dindar insanam: 37%
Dindar deyiləm: 43%
Ateistəm: 9%
Cavab yoxdur: 10%

50
KANADA
Dindar insanam: 37%
Dindar deyiləm: 47%
Ateistəm: 10%
Cavab yoxdur: 6%

49
İSRAİL
Dindar insanam: 39%
Dindar deyiləm: 50%
Ateistəm: 8%
Cavab yoxdur: 3%

48
FİNLANDİYA
Dindar insanam: 39%
Dindar deyiləm: 47%
Ateistəm: 8%
Cavab yoxdur: 7%

47
İRLANİYDA
Dindar insanam: 40%
Dindar deyiləm: 47%
Ateistəm: 9%
Cavab yoxdur: 4%

46
SLOVENİYA
Dindar insanam: 41%
Dindar deyiləm: 25%
Ateistəm: 28%
Cavab yoxdur: 6%

45
AVSTRİYA
Dindar insanam: 41%
Dindar deyiləm: 43%
Ateistəm: 10%
Cavab yoxdur: 6%

44
FRANSA
Dindar insanam: 45%
Dindar deyiləm: 29%
Ateistəm: 21%
Cavab yoxdur: 5%

43
İSLANDİYA
Dindar insanam: 46%
Dindar deyiləm: 32%
Ateistəm: 17%
Cavab yoxdur: 5%

42
LİTVA
Dindar insanam: 47%
Dindar deyiləm: 34%
Ateistəm: 6%
Cavab yoxdur: 12%

41
BOLQARISTAN
Dindar insanam: 51%
Dindar deyiləm: 36%
Ateistəm: 3%
Cavab yoxdur: 11%

40
UKRAYNA
Dindar insanam: 53%
Dindar deyiləm: 36%
Ateistəm: 6%
Cavab yoxdur: 4%

39
ABŞ
Dindar insanam: 56%
Dindar deyiləm: 32%
Ateistəm: 7%
Cavab yoxdur: 4%

38
ALBANİYA
Dindar insanam: 56%
Dindar deyiləm: 30%
Ateistəm: 9%
Cavab yoxdur: 5%

37
İNDONEZİYA
Dindar insanam: 58%
Dindar deyiləm: 30%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 12%

36
PORTUQALİYA
Dindar insanam: 59%
Dindar deyiləm: 29%
Ateistəm: 9%
Cavab yoxdur: 3%

35 RUSİYA
Dindar insanam: 61%
Dindar deyiləm: 23%
Ateistəm: 7%
Cavab yoxdur: 9%

34
FƏLƏSTİN
Dindar insanam: 61%
Dindar deyiləm: 34%
Ateistəm: 1%
Cavab yoxdur: 4%

33
MEKSİKA
Dindar insanam: 61%
Dindar deyiləm: 28%
Ateistəm: 8%
Cavab yoxdur: 2%

32
İRAQ
Dindar insanam: 64%
Dindar deyiləm: 34%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 2%

31
İTALİYA
Dindar insanam: 69%
Dindar deyiləm: 18%
Ateistəm: 8%
Cavab yoxdur: 5%

30
MONQOLUSTAN
Dindar insanam: 71%
Dindar deyiləm: 21%
Ateistəm: 8%
Cavab yoxdur: 0%

29
LİVAN
Dindar insanam: 71%
Dindar deyiləm: 26%
Ateistəm: 2%
Cavab yoxdur: 1%

28
PERU
Dindar insanam: 72%
Dindar deyiləm: 20%
Ateistəm: 3%
Cavab yoxdur: 6%

27
YUNANISTAN
Dindar insanam: 73%
Dindar deyiləm: 15%
Ateistəm: 7%
Cavab yoxdur: 5%

26
TÜRKİYƏ
Dindar insanam: 74%
Dindar deyiləm: 12%
Ateistəm: 6%
Cavab yoxdur: 8%

25
SERBİYA
Dindar insanam: 75%
Dindar deyiləm: 17%
Ateistəm: 4%
Cavab yoxdur: 4%

24
BOSNİYA HERSOQOVİNA
Dindar insanam: 75%
Dindar deyiləm: 21%
Ateistəm: 1%
Cavab yoxdur: 2%

23
İRAN
Dindar insanam: 77%
Dindar deyiləm: 16%
Ateistəm: 4%
Cavab yoxdur: 3%

22
EKVADOR
Dindar insanam: 78%
Dindar deyiləm: 16%
Ateistəm: 2%
Cavab yoxdur: 4%

21
ARGENTİNA
Dindar insanam: 78%
Dindar deyiləm: 16%
Ateistəm: 4%
Cavab yoxdur: 2%

20
KONQO
Dindar insanam: 80%
Dindar deyiləm: 9%
Ateistəm: 8%
Cavab yoxdur: 4%

19
BANQLADEŞ
Dindar insanam: 80%
Dindar deyiləm: 19%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 1%

18
POLŞA
Dindar insanam: 82%
Dindar deyiləm: 9%
Ateistəm: 1%
Cavab yoxdur: 8%

17
BRAZİLİYA
Dindar insanam: 82%
Dindar deyiləm: 15%
Ateistəm: 2%
Cavab yoxdur: 1%

16
PANAMA
Dindar insanam: 84%
Dindar deyiləm: 10%
Ateistəm: 3%
Cavab yoxdur: 3%

15
MAKEDONİYA
Dindar insanam: 84%
Dindar deyiləm: 10%
Ateistəm: 1%
Cavab yoxdur: 5%

14
KOLUMBİYA
Dindar insanam: 84%
Dindar deyiləm: 11%
Ateistəm: 3%
Cavab yoxdur: 2%

13
PARAQVAY
Dindar insanam: 87%
Dindar deyiləm: 7%
Ateistəm: 2%
Cavab yoxdur: 4%

12
RUMINİYA
Dindar insanam: 89%
Dindar deyiləm: 6%
Ateistəm: 3%
Cavab yoxdur: 2%

11
FİLİPPİN
Dindar insanam: 90%
Dindar deyiləm: 9%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 1%

10
FİJİ
Dindar insanam: 92%
Dindar deyiləm: 6%
Ateistəm: 2%
Cavab yoxdur: 0%

9
ERMƏNİSTAN
Dindar insanam: 92%
Dindar deyiləm: 4%
Ateistəm: 2%
Cavab yoxdur: 1%

8
PAKİSTAN
Dindar insanam: 93%
Dindar deyiləm: 5%
Ateistəm: 1%
Cavab yoxdur: 1%

7
KOSOVA
Dindar insanam: 94%
Dindar deyiləm: 3%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 3%

6
FİLDİŞİ SAHİLLƏRİ
Dindar insanam: 94%
Dindar deyiləm: 6%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 0%

5
PAPUA QVİNEYA
Dindar insanam: 94%
Dindar deyiləm: 5%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 1%

4
HİNDİSTAN
Dindar insanam: 94%
Dindar deyiləm: 3%
Ateistəm: 2%
Cavab yoxdur: 1%

3
QANA
Dindar insanam: 94%
Dindar deyiləm: 1%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 5%

2
NİGERİYA
Dindar insanam: 97%
Dindar deyiləm: 2%
Ateistəm: 0%
Cavab yoxdur: 1%

1
TAİLAND
Dindar insanam: 98%
Dindar deyiləm: 1%
Ateistəm: 1%
Cavab yoxdur: 0%

Qaynarinfo.az

MÜZAKİRƏ

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Din.Az - yaradandan yaradılana...